TR
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies ISSN 1309-6834

Yazarlar

Halit ÖZKAN

1974’te Berlin’de doğdu. İlköğrenimini Denizli’de, ortaöğ-renimini İstanbul İmam-Hatip Lisesi’nde tamamladı. 1998 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi SBE’de “Takrîrî Sünnet ve Sahîh-i Buhârî’deki Takrîrler” konulu yüksek lisans tezini 2000’de; “Hicri İlk İki Asırda Farklı Şehirlerde Amel Telakkisi Oluşumunda Sünnet ve Hadisin Yeri” başlıklı doktora tezini 2006’da tamamladı. TDV İslam Araştırmaları Merkezi’nde araştırmacı olarak çalıştı; hâlen İstanbul Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.