Yazarlar

İsmail YAYLACI

Lisans öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ve Sosyoloji bölümlerinde tamamladıktan sonra (2005) yine aynı üniversitenin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak yüksek lisansını tamamladı (2007). Aynı dönemde Bilim ve Sanat Vakfı Küresel Araştır-malar Merkezi’nin Koordinatör Yardımcılığı görevini yürüttü. “Performative Socialization in World Politics: Islamism, Secularism and Democracy in Turkey and Egypt” başlıklı doktora tezi için 2010 ve 2011 yıllarında Türkiye ve Mısır’da alan araştırması yaptı. Hâlen Minnesota Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde doktora çalışmasını sürdürüyor. Eleştirel uluslararası ilişkiler teorisi, karşılaştırmalı siyaset, karşılaştırmalı siyaset teorisi, postkolonyal teori, demokratik teori, demokratikleşme, İslam, İslamcılık ve sekülerizm alanlarında çalışıyor. Fred Dallmayr ve M. Akif Kayapınar ile beraber derlediği Civilizations and World Order: Geopolitics and Cultural Difference başlıklı edisyon kitap Rowman & Littlefield Publishers tarafından yayımlanacak.