Yazarlar

Mehmet ULUKÜTÜK

Gaziantep’te doğdu (1979). İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu (2003). “Anlama ve Gelenek: H. Georg Gadamer’in Felsefî Hermeneutiğinde Anlamada Geleneğin Rolü Sorunu” başlıklı teziyle Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mantık Bilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı (2008). Bu tez Bilsam Yayınları’ndan Anlama ve Gelenek adıyla yayımlandı (2013). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Felsefesi Bilim Dalı’nda “M. Âbid el-Câbirî’de Din-Akıl İlişkisinin Epistemolojik Analizi” başlıklı doktora tezini tamamladı (2013). Birçok felsefe, edebiyat ve eğitim dergisinde başta din, dil, İslam ve Osmanlı felsefe gelenekleri hakkında olmak üzerine çok sayıda makalesi yayımlandı. Hâlen Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.