Yazarlar

Muhammed Âbid EL-CÂBİRÎ

1936’da Fas’ta doğdu.1968’de felsefe diploması, 1970’te de Rabat’taki Külliyyetü’l-Âdâb’dan felsefe doktorası aldı. 1967’den bu yana adı geçen fakültede felsefe ve İslam düşüncesi alanında dersler vermektedir. “Arap Aklının Eleştirisi” üst başlığını taşıyan eserleri yanında özellikle Batı İslam dünyası ve bu bölgede yetişmiş düşünürler hakkında yazdığı ve neşrettiği çok sayıda kitap ve makalesi bulunmaktadır.

Katkıda bulunduğu sayılar