Yazarlar

Muhammed Talha ÇİÇEK

1983 yılında Gürpınar’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Malatya’da tamamladı. 2003 yılında İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Halen Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi Ana Bilim Dalı’nda 1916 Şerif Hüseyin İsyanı başlıklı yüksek lisans tezini hazırlamaktadır.