Yazarlar

Murat YEŞİLTAŞ

Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirdikten sonra aynı üniversitede Hegemonya’nın Yeniden İnşası: Soğuk Savaş Sonrası Amerikan Dış Politikasında İnsani Müdahale adlı tezi ile yüksek lisansını tamamladı. Halen aynı üniversitede Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmakta ve Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde doktora eğitimine devam etmektedir.