Yazarlar

Mustafa KARA

1951'de Rize'de doğdu. 1970'de İstanbul İmam Hatip Okulu'nu ve 1974'de Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü'nü bitirdi. Şebinkarahisar ve İspir Liselerinde öğretmenlik yaptı. 1977'de Bursa Yüksek İslam Enstitüsü Tasavvuf Tarihi asistanlığına atandı. 1983'de Doktor, 1989'da Doçent, 1994'de Profesör oldu. Halen U. Ü. İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Tarihi öğretim üyesidir. İlk eseri Tekkeler ve Zaviyeler ile Türkiye Millî Kültür Vakfı, Günümüz Tasavvuf Hareketleri adlı eseriyle Türkiye Yazarlar Birliği ödülü aldı. Türk Tasavvuf Tarihi Araştırmaları Şubat 2005'de “Ayın Kitabı” seçildi. Dört çocuğu, dört torunu vardır. Din Hayat Sanat Açısından Tekkeler ve Zaviyeler (İst. 1977); Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi (İst. 1985); Bursa'da Tarikatlar ve Tekkeler (İst. 2001), Metinlerle Günümüz Tasavvuf Hareketleri (İst. 2001); Metinlerle Osmanlılarda Tasavvuf ve Tarikatlar (İst. 2004); Niyazî-i Mısrî (Ank. 1994); Eşrefoğlu Rûmî (Ank. 1995); Türk Tasavvuf Tarihi Araştırmaları (İst. 2005); Dervişin Hayatı Sufînin Kelâmı (İst. 2005), eserlerinden bazılarıdır.