Yazarlar

Nail OKUYUCU

1984’te Konya/Karapınar’da doğdu. Karapınar İmam Hatip Lisesi (2001) ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden (2006) mezun oldu. 2008 yılında “Şevkânî’nin Fıkıh Tarihi Anlayışı ve Mezheplere Bakışı” başlıklı teziyle aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Bilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı. Hâlen Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Bilim Dalı’nda doktora çalışmasını sürdürmektedir.