Yazarlar

Nurullah ARDIÇ

Nurullah Ardıç, İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesidir. Boğaziçi Üniversitesi’nden lisans (1999) ve yüksek lisans (2001), Kaliforniya Üniversitesi – Los Angeles (UCLA) Sosyoloji Bölümü’nden yüksek lisans (2005) ve doktora (2009) derecelerini almış olan Ardıç, İstanbul Şehir Üniversitesi’nin kuruluşunda da görev almıştır. Temel ilgi alanları tarihsel sosyoloji, Orta Doğu’da din ve siyaset, Osmanlı-Türk modernleşmesi, sosyal teori, küreselleşme, tarihsel-mukayeseli yöntem ve söylem analizi olan Ardıç’ın Islam and the Politics of Secularism (Routledge, 2012) başlıklı bir kitabı ve Journal of Near Eastern Studies, Asian Journal of Social Science, Journal of Economic and Social Research, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi ve Dîvân: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi gibi uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış çalışmaları vardır.