Yazarlar

Semavi EYİCE

21 Kânunuevvel 1339'da (1923) İstanbul Kadıköy'de dünyaya geldi. İlk öğrenimini Kadıköy Saint Louis ve Saint Joseph Fransız okullarında yaptıktan sonra, Galatasaray Lisesi'ne geçerek buradan 1943 Haziran'ında mezun oldu. Aynı yılın Ekim ayında, Arkeoloji ve Sanat Tarihi okumak üzere Almanya'ya gitti. 1944'te Viyana, 1944-45'te Berlin Üniversitelerinde iki sömestir öğrenim gördü. 1945'de yurda dönerek, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde yüksek öğrenime devam ile 1948 Haziranı'nda, Sanat Tarihi Kürsüsü'nden, İstanbul Minareleri hakkındaki lisans teziyle mezun oldu. Aynı yıl, Aralık ayında Sanat Tarihi Kürsüsü'nde asistanlığa atandı. 1952'ye kadar bu görevi sürdürdü. Bu süre içinde Prof. E. Diez, Prof. Ph. Schweinfurth ve Prof. K. Erdmann'ın Almanca, Prof. A. Gabriel'in Fransızca olarak verdiği ders ve konferansları Türkçe'ye çevirdi. 1952 Ekim'inde, Side'nin Bizans Dönemine Ait Yapıları hakkındaki tez ile doktora imtihanını vererek doktor ünvanını aldı. 1955 Ekimi'nde İstanbul'da Son Devir Bizans Mimarisi başlıklı tez ile doçent oldu. 1958-59 yıllarında, 13 ay süreyle Alman hükümetinin Humboldt bursu ile Münih Üniversitesi'nde çalıştı. İlk Osmanlı Devrinin Dinî-İçtimaî Bir Müessesesi: Zâviyeler başlıklı takdim tezi ile 1964 Şubatı'nda profesörlüğe yükseltildi. Fakültedeki derslerinden başka, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde ve yurt dışında bilhassa Balkan memleketlerinde inceleme ve araştırmalar yaptı. 1990'da üniversiteden emekli olan Eyice'nin, ilk yazısının yayınlandığı 1946 yılından bugüne gelinceye kadar, Türkçe ve yabancı dillerde 1000'i aşkın kitap, makale, ansiklopedi maddesi ve araştırması yayımlanmıştır.