Yazarlar

Yaylagül CERAN

1999’da İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nden mezun oldu. 2002’de yüksek İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı’nda Modern Öznenin Yapısı ve Eleştirisi konulu tez ile yüksek lisansını tamamladı. Halen M. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı’nda doktora çalışmasına devam etmektedir.