Yazarlar

Bülent ARI

1988 yılında ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Ulaştırma Bakanlığı Dış İlişkiler Dairesi ve TÜBİTAK Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü'nde uzman olarak çalıştı. Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü'nde Conflicts Between the Dutch Merchants and the Ottoman Local Authorities According to the Felemenk Ahdname Defteri Dated 1091/1680 başlıklı teziyle yüksek lisansını (1996), Prof. Dr. Halil İnalcık danışmanlığında hazırladığı The First Dutch Ambassador in Istanbul: Cornelis Haga and the Dutch Capitulations of 1612 adlı çalışmasıyla da doktorasını tamamladı (2003). 1998-1999 akademik yılında Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Yurtiçi-Yurtdışı Bütünleştirilmiş Doktora Bursu ile Hollanda'da Leiden Üniversitesi'ne bağlı olarak Algemeen Rijksarchief'te (Hollanda Devlet Arşivleri) Osmanlı-Hollanda ilişkilerine dair araştırmalarda bulundu. Osmanlı diplomasisi alanında da çalışmalarını sürdüren Arı'nın son olarak Ocak 2004'te Mac Millan Palgrave tarafından yayınlanan Ottoman Diplomacy adlı kitapta “Early Ottoman Diplomacy: Ad Hoc Period” adlı makalesi neşredilmiştir