Yazarlar

Faruk DENİZ

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü bitirdi (2000). Aynı fakültenin Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler Bilim Dalı'nda, “Türkiye'de Batıcılık Tasavvurunun Gelişimi ve Dönüşümü” başlıklı yüksek lisans çalışmasını bitirdi (2005). Hâlen, İ.Ü. Tarih Bölümü'nde doktora çalışmasına devam etmektedir.