Yazarlar

Fuat AYDIN

1965'te Gümüşhane Şiran'da doğdu. İlk ve orta eğitimini İstanbul'da tamamladı. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden 1987'de mezun oldu. Dört yıl Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nde ve iki yıl İstanbul Kayışdağı Celal Yardımcı İlköğretim Okulu'nda öğretmenlik yaptı. 1993'te Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Ana Bilim Dalı'na araştırma görevlisi olarak intisab etti. M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Ali b. Rabben et-Taberî ve Eseri er-Redd Ale'n-Nasârâ adlı teziyle 1994'de yüksek lisansını; aynı enstitüde Pavlus ve Din Anlayışının Yansımaları adlı teziyle de 2000'de doktorasını tamamladı. Hâlen Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Ana Bilim Dalı'nda yardımcı doçent olarak çalışmaktadır