TR
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies

İbn Rüşd'ün İbn Sînâ'yı eleştirisi: el-Fark beyne re'yeyi'l-hâkimeyn

Ömer Mahir ALPER
Makaleyi indir

Yorum yazın

Yorum yapmak için giriş yapın.