TR
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies ISSN 1309-6834

John V. Tolan. Faces of Muhammad: Western Perceptions of the Prophet of Islam from the Middle Ages to Today.

Nantes Üniversitesi Tarih bölümünde akademik kariyerini sürdüren John V. Tolan, Orta Çağ Avrupa’sının İslam dünyasıyla ilişkileri konusundaki uzmanlığını şimdiye kadar yayınladığı Saracens: Islam in the Medieval European Imagination (2002), Sons of Ishmael: Muslims through European Eyes in the Middle Ages (2008), Saint Francis and the Sultan: the Curious History of a Christian–Muslim Encounter (2009) başlıklı üç kitapla ortaya koymuştu. Bu çerçevedeki son çalışması ise İslam Peygamberinin Batı Avrupa’da nasıl algılandığı üzerinedir.

Güllü YILDIZ
Makaleyi indir

Yorum yazın

Yorum yapmak için giriş yapın.