TR
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies ISSN 1309-6834

Yazarlar

Güllü YILDIZ

1984 yılında Gümüşhane’de doğdu. Kartal Anadolu İmam-Hatip Lisesi (2002) ve Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nden mezun oldu (2007). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde İslâm Tarihi alanında hazırladığı “Abdurrahman es-Süheylî (581/1185) ve Siyer Şerhi” teziyle yüksek lisansını tamamladı (2010).