Yazarlar

Sami ERDEM

1990’da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Marmara Üniver-sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Bilim Dalı’nda yüksek lisans yaptı (1993). Aynı bölümde “Tanzimat Sonrası Osmanlı Hukuk Düşüncesinde Fıkıh Usulü Kavramları ve Modern Yaklaşımlar” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı (2003). 1997-2012 yıllarında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı’nda çalıştı. 1991’de üç ay süreyle Londra’da, 2005-2006 yıllarında bir yıl süreyle Amman/Ürdün’de alanıyla ilgili araştırmalarda bulundu. Arapça ve İngilizce bilmekte-dir. Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi editör ve yayın kurulu üyeliği yaptı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulu üyeliği (2011-2012) ve Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcılığı (2010-2012 ) görevlerinde bulundu.