Yazarlar

Süleyman KAYA

1993’te Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden, 1998’de M.Ü. İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek lisansını, “İslam Hukukunda İcabın Bağlayıcılığı” isimli teziyle 2000 yılında M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku bilim dalında tamamladı. M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Tarihi anabilim dalında başladığı yüksek lisans programını ise “XVIII. Yüzyıl Osmanlı Toplumunda Kredi” isimli teziyle 2003 yılında tamamladı. Doktora çalışmasını ise aynı üniversitenin İslam Hukuku bilim dalında “XVIII. Yüzyıl Osmanlı Toplumunda Nazari ve Tatbiki Olarak Karz İşlemleri” isimli teziyle 2007’de tamamladı. Halen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır.