Yazarlar

Yasin AKTAY

1966 Siirt doğumlu. ODTÜ Sosyoloji Bölümü'nde 1990'da lisans; 1993'te “Political and Intellectual Disputes on the Academisation of Religious Knowledge” başlıklı tezle yüksek lisans; 1997'de “Body, Text, Identitiy: Islamic Discourses of Authenticity in Modern Turkey” başlıklı tezle doktorasını bitirdi. 1992 Eylülünde araştırma görevlisi olarak girdiği Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde halen öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Başta Tezkire olmak üzere değişik dergilerde makaleleri bulunan Prof. Aktay'ın yayımlanmış kitapları şunlardır: Önce Söz Vardı: Yorumsamacılık Üzerine Bir Deneme (Abdullah Topçuoğlu ve Erol Göka ile birlikte; Vadi, 1996, 1999); Postmodernizm ve İslam, Küreselleşme ve Oryantalizm (derleme: Abdullah Topçuoğlu ile birlikte; Vadi, 1996, 1999); Din Sosyolojisi (derleme: M. Emin Köktaş ile birlikte; Vadi, 1998). Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce: İslamcılık, İletişim Yayınları 2004 (Editör) ve Küresel Kentleşme: Konya Örneği, Konya: Sam, 2005. İlave olarak Bryan S. Turner'dan Max Weber ve İslam'ı (Vadi, 1992, 1997); Muhammed Arkoun'dan Tarih, Felsefe ve Siyaset Üzerine Konuşmalar'ı (Cemaleddin Erdemci ile birlikte; Vadi, 1999), Ira Lapidus'tan İslam Toplumları Tarihi: Hz. Muhammed'den 19. Yüzyıla'yı (cilt 1, İletişim, 2002) tercüme etmiştir.