Türk Siyasi Düşüncesinde Kayıp Halka: Siyasal Kemalizm, Sosyalizm ve İslamcılık

Bu makalede, Türk siyasi düşüncesinin en önemli sorunlarından biri “siyasallığın eksikliği” olarak konulacaktır. Bu eksiklik Türk siyasi düşüncesinde bir kayıp halka olarak betimlenmektedir. Hiçbir siyasi eğilimi ayırt etmeksizin, Kemalizm, İslamcılık ve Sosyalizmin her biri de dahil olmak üzere, bütün düşüncelerde siyasi halkanın kaybolmasına yol açan etkenler üzerinde durulmaktadır. Siyasallık en temel düzeyde insanın bir politik özne, bir karşıtlığın tarafı olarak kurulması ve kendi kaderini tayin arayışı olarak düşünüldüğünde, siyasallığın ortaya çıkmasını önleyen değişik düşünme biçimleri tespit edilebilir. Carl Schmit ve Slavoj Zˇizˇek'in yaklaşımlarından yola çıkılarak arche-politik, para-politik, meta-politik, anti-politik ve post-politik tutumlar tanımlanmakta ve her birinin siyasallığın gelişmesine ket vuran etkileri tartışılmaktadır. Türk düşüncesindeki değişik kaderci, komplocu, indirgemeci ve klişeci eğilimlerin kaynakları bu kavramlar eşliğinde değerlendirilmekte ve çağdaş siyasal düşünce içerisinde içtihat kavramı siyasallığın tekrar tesisi için güçlü bir imkan olarak yeniden düşünülmektedir. Yasin AKTAY
Makaleyi indir

Yorum yazın

Yorum yapmak için giriş yapın.