Yazarlar

Cemile BARIŞAN

1980 yılında Samsun’da doğdu. Doğuş Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü’nde lisansını (2002, Globalization and Poverty), Muğla Üniversitesi Sosyoloji Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansını (2006, “Modern Aklın” Türkiye’deki Etkilerine Tarihsel Bir Bakış), Marmara Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Bilim Dalı’nda doktorasını (2013, İbn Haldun’un İslam Düşüncesindeki Arka Planı ve Mukaddime’nin İlimler Tasnifindeki Yeri) tamamladı. 2014 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyeliği görevine başlayan yazar, disiplinler arası çalışmaya önem vererek kadın araştırmaları, sosyal bilim felsefesi, düşünce tarihi, İslam felsefesi ve siyaset teorisi gibi alanlarla ilgilenmiştir. Aynı zamanda tasavvuf düşüncesi ve edebiyatla da ilgilenmekte olan müellif, şimdilerde teknoloji felsefesi ve tasavvuf düşüncesi-varoluşsal felsefe karşılaştırması gibi konular üzerinde yoğunlaşmaktadır.