Yazarlar

Coşkun ÇAKIR

1966 yılında Tokat'da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini memleketinde tamamladı. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi SBF'den mezun oldu. Mezuniyetini müteakiben aynı üniversitenin İktisat Fakültesi İktisat Tarihi Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1990'da yüksek lisansını tamamladı. 1998 yılında “Mali Bir Islahat Hareketi Olarak Tanzimat ve Tanzimat Dönemi Maliye Politikalarının Tahlil ve Tenkidi” başlıklı teziyle doktor ünvanı aldı. Çalışmalarını son dönem Osmanlı ekonomik ve toplumsal yapısı üzerinde yoğunlaştıran Çakır, halen aynı kurumda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.