Yazarlar

Fatma Samime İNCEOĞLU

İstanbul'da doğdu. 1992'de Fatih Kız Lisesini bitirdi. 1997'de Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Halen Bilim ve Sanat Vakfı Türkiye Araştırmaları Merkezi'nde, 19. yüzyıl Osmanlı iktisadî ve siyasî düşünce tarihi başta olmak üzere batı sömürgeciliği ve modernleşme gibi konular üzerine araştırmalarını sürdürmektedir. Aynı zamanda, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi'nin yayın kurulu üyesi olup Anlayış'ta ve Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi'nde yazıları yayımlanmıştır.