Tanzimat'ta Bir Düşünür ve Bürokrat: Münif Paşa ve İktisat Tasavvuru

Tanzimat, siyasî ve ictimaî alanda olduğu kadar iktisadî olarak da yeni gelişmelerin ve buna bağlı olarak zihnî dönüşümlerin yaşandığı bir devir olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu makale öncelikle, Tanzimat dönemi Osmanlı bürokrat ve aydını Münif Paşanın Osmanlı Devleti'nde 1840'ların siyasî ve ekonomik şartlarında filizlenmeye başlayan Batı merkezli yeni iktisat anlayışıyla ilgili düşüncelerini, dönemin önemli iktisadî tartışmalarından hareketle Osmanlı iktisadî düşüncesine katkısı bağlamında ele almaktadır. Makalede ayrıca, Osmanlı'da modernleşme sürecinin etkisinde gelişmeye başlayan modern iktisat anlayışı konusunda fikir yürütüp eser kaleme alan dönemin diğer aydınları ile birlikte Münif Paşanın Osmanlı iktisat tarihindeki yeri incelenmektedir. Buna bağlı olarak bu çalışmada, XIX. yüzyılda Osmanlı iktisadî zihniyetinin ve dolayısıyla iktisadî yapısının dönüşümü de resmedilmektedir. Fatma Samime İNCEOĞLU
Makaleyi indir

Yorum yazın

Yorum yapmak için giriş yapın.