Yazarlar

A. Taha İMAMOĞLU

İstanbul/Beşiktaş’ta doğdu (1979). Kartal Anadolu İmam-Hatip Lisesi’nden (1997), Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden (2002) mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlahiyat Anabilim Dalı Hadis Bilim Dalı’nda Hurmanın Aşılanması/Döllenmesi ile İlgili Rivayetin Tetkik, Tahlil ve Tenkidi adlı yüksek lisans tezini tamamladı (2005). Ayrıca araştırma yapmak üzere Almanya’da Tübingen ve Freiburg Üniversitelerinde, dil programları için de Ürdün ve Tunus’ta bulundu. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalında Hadis Edebiyatında Kitâbu’lİmâre’ler ve Sahîh-i Müslim Örneği adlı teziyle doktorasını tamamladı (2013). Hâlen Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.