Yazarlar

M. Cüneyt KAYA

2000 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İbn Sînâ Felsefesinde Âlemin Mükemmelliği Düşüncesi başlıklı tezle aynı üniversitede yüksek lisansını (2002), İslâm Felsefesinde Metafizik Bir Problem Olarak İmkân adlı çalışmasıy-la da İstanbul Üniversitesi’nde doktorasını tamamladı (2008). Hâlen İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Türk-İslam Düşünce Tarihi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesidir.