Yazarlar

Ahmet ÖZEL

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde doğdu (1952). Erzurum İmam-Hatip Okulu (1972) ve Atatürk Üniversitesi İslamî İlimler Fakültesi'ni bitirdi (1977). Aynı fakültede 1982 yılında İslam Hukuku dalında doktorasını tamamladı. 1995'te doçent oldu. 1985 yılından beri çalışmakta olduğu Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi Genel Müdürlüğü'nde (şimdi İslam Araştırmaları Merkezi) çeşitli görevlerde bulundu. Halen Danışma Kurulu ve İnceleme Kurulu üyeliği görevlerini sürdürmektedir. İslam Hukukunda Ülke Kavramı: Darülislam-Darülharp, İslam Devletler Hukukunda Savaş Esirleri ve Hanefi Fıkıh Alimleri adlı te'lif, et-Terâtîbü'l-İdâriyye (Kettânî'den) ve İslam (Seyyid Hüseyin Nasr'dan) adlı tercümeleri yanında çeşitli makaleler ve İslam Ansiklopedisi'nde yüzü aşkın madde kaleme almıştır.