Yazarlar

Suat MERTOĞLU

1966’da İstanbul’da doğdu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi (1989). Alman dilindeki akademik Kur’an çalışmaları üzerine hazırladığı yüksek lisans tezini 1992’de, “Osmanlı’da II. Meşrutiyet Sonrası Modern Tefsir Anlayışı (Sırat-ı Müstakim/Sebilürreşad Dergisi Örneği: 1908-1914)” başlıklı doktora tezini ise 2001’de tamamladı. Ayrıca Almanya’da şarkıyat ve tarih öğrenimi gördüğü Mainz Johannes Gutenberg Üniversitesi’nde hadis literatürü üzerine hazırladığı tezle yüksek lisans derecesi aldı (1999). Ahmed Muhiddin, Modern Türklükte Kültür Hareketi (inceleme ve tercüme, Küre Yayınları, İstanbul 2001) ve Sırat-ı Müstakim Mecmuası: Açıklamalı Fihrist ve Dizin (Klasik Yayınları, İstanbul 2008) adlı çalışmalarının yanı sıra Dergâh, İstanbul Araştırmaları, Dîvân İlmî Araştırmalar, Tarih ve Toplum, Toplumsal Tarih ve Klasik’ten çıkan Hilafet Risaleleri’nde yayınlanmış tercüme ve araştırmaları bulunmaktadır. Hâlen Klasik için “Arap Gözüyle Osmanlı” ve “Hatıralarla Yakın Tarih” başlıklı dizilerin editörlüğünü yürüten Mertoğlu, hâlen TDV İslam Araştırmaları Merkezi’nde araştırma uzmanı olarak görev yapmaktadır.