Yazarlar

Yücel BULUT

İ.Ü.E.F. Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu (1985). Aynı bölümde, “Türk Dostları: Pierre Loti ve Claude Farrere” (1993) başlıklı teziyle yüksek lisans, “1945 Sonrasında Oryantalizme Yöneltilmiş Eleştirilerin Değerlendirilmesi” (2000) başlıklı teziyle de doktora programlarını tamamladı. Oryantalizmin Kısa Tarihi (İstanbul: Küre Yay., 2004) başlıklı bir kitap çalışması bulunuyor ve halen İ.Ü.E.F. Sosyoloji Bölümü'nde okutman olarak görev yapıyor.