Yazarlar

Yusuf Turan GÜNAYDIN

1967, Taşova/Amasya doğumlu. Taşova İmam-Hatip Lisesi’ni (1984) ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni (1990) bitirdi. Aynı üniversitede İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü’ne bağlı Türk-İslam Edebiyatı Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı (1996). Tasavvuf tarihi, Ahilik, Alevîlik-Bektaşîlik, Eski ve Yeni Türk Edebiyatı, bibliyografya ve biyografi alanlarında çalışmalar yaptı ve yayınladı. Çalışmaları Hece, Dergâh, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Dergi, Kitap Postası gibi dergilerde yayınlandı. Ali Ulvî Baba’dan Bektaşîlik Makâlâtı (İsmail Kasap ile, 2006); Ali Emîrî’den Yemen Hâtıratı (2007) adlı eserleri çeviriyazı metin olarak hazırladı. Mehmet Âkif’in Mektupları (2009) adlı çalışmasının yanı sıra Emin Âkif Ersoy’un tefrika edilmiş hatıralarını Babam Mehmet Âkif -İstiklâl Harbi Hâtıraları- adıyla bir araya getirerek yayınladı. Hâlen Türk Tarih Kurumu’nda memur olarak çalışmaktadır.