Yazarlar

Alexander TREIGER

Lisansını Kudüs’teki Hebrew Üniversitesi’nde Arap ve İslam Araştırmaları alanında, yüksek lisansını da aynı üniversitede Karşılaştırmalı Din Araştırmaları sahasında tamamladı. Yüksek lisans tezi, Dionysius the Areopagite’nin Mystical Theology adlı eserinin ortaçağ Arapça tercümesi üzerine bir analizi içermektedir. Doktorasını, Gazzâlî’nin eserlerinde “ilahî keşf” (insanın Tanrı hakkındaki bilgisi) kavramına dair teziyle Yale Üniversitesi’nde Arap ve İslam Araştırmaları alanında tamamladı. Yale Üniversitesi’nde Arapça ve Süryanice dersleri, Southern Connecticut State University’de Hıristiyan Düşünce Tarihi dersleri veren Treiger, hâlen Kanada’da Dalhousie Üniversitesi’nde Din Araştırmaları Bölümü’nde görev yapmaktadır.