Yazarlar

Mehmet Ali BÜYÜKKARA

İstanbul Fatih’te doğdu (1967). Kadıköy İmam Hatip Lisesi (1985) ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu (1990). Aynı üniversitede Hadis Bilim Dalında yüksek lisans (1993), Edinburgh Üniversitesi’nde Şia tarihi üzerine doktora (1997) yaptı. Yurda dönüşünde çalıştığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde doçentlik (2000) ve profesörlüğe (2006) yükseltildi. Dekan yardımcılığı ve bölüm başkanlığı görevlerini yürüttü. 2009-2011 yılları arasında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde çalıştıktan sonra yeni kurulan İstanbul Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’ne geçti. 2012 yılından bu yana Fakültenin dekanlığını yürütmektedir. Mezhepler ve çağdaş dinî akımlar üzerine kaleme aldığı birçok araştırması bulunan Büyükkara, İmamet Mücadelesi ve Haşimoğulları (Rağbet Yay., 1999), İmamiyye Şiası’na Göre Önemli Tarih, Gün ve Geceler (Aslı Ofset, 1999), İhvan’dan Cuheyman’a Suudi Arabistan ve Vehhabilik (Rağbet Yay., 2004), Geçmişten Günümüze Kabe’nin İşgali (Samanyolu Yay., 2011), Ehl-i Beyt ve Ehl-i Devlet: Musa Kâzım ile Ali Rızâ Dönemi Şiiliği ve Abbasiler (İFAV Yay., 2010) isimli kitapların da yazarıdır.