Yazarlar

Metin DEMİR

1986 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden 2010 yılında mezun oldu. İstanbul Şehir Üniversitesi Kültürel Çalışmalar Bölümü’nde kültürel evrim üzerine hazırladığı teziyle yüksek lisansını tamamladı. Demir hâlen İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde doktora çalışmalarına devam etmektedir. Kıta Avrupası felsefesi, ekoloji, sosyal teori, zihin felsefesi gibi alanlarda çalışan Demir’in makaleleri Dîvân, Doğu-Batı, Cogito, İnsan ve Toplum gibi dergilerde yayınlanmıştır.