Divan 47

Makaleler

Hilafetten İslam Devletine Çağdaş İslam Siyasi Düşüncesinin Ana İstikametleri ve Problemleri

Çağdaş İslam siyasi düşüncesi hilafet-saltanat sisteminden meşrutiyete, cumhuriyete, İslam devletine, oradan İslam demokrasisine, İslam radikalizmine doğru hareket eden, bu hareket sırasında klasik İslam siyasi düşüncesinin ana kavramlarını yeniden üreten, yeni bir sıralamaya tâbi tutan, bu arada Batıda ortaya çıkan yeni siyasi kavramları ve gelişmeleri bile isteye yahut mecburiyetler karşısında takip edip kendi kültürel şartlarının içine çekmeye çalışan bir düşünce ve uygulama süreçlerinin toplamına işaret eder...

İsmail Kara
Max Weber'in Siyaset, Akıl, Değerlerin Çatışması ve Etik Üzerine Düşünceleri

Bu makale, Max Weber’in değer çatışması teorisinin realist politika anlayışıyla bağlantısını ve politikayla etik arasındaki ilişkiyi nasıl tasavvur ettiğini incelemektedir...

Manuel Knoll
İstifa, Hal‘ ve İhtilal: İslam Devletlerinde İktidarın El Değiştirmesi Üzerine Bazı Tespitler

İslam devletlerindeki hükümdar değişiklikleri meşruiyet, itaat-muhalefet dengesi, iktidara başkaldırı, devlet başkanlarının hal‘ edilmelerinin imkanı ve şerî hükmü gibi siyasi düşüncenin önemli meselelerinin iç içe geçtiği bir olguya işaret eder...

Özgür Kavak

Kitap Değerlendirmeleri