TR
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies ISSN 1309-6834

52

Vol - 1 / Issue - 52 / 2022 - /

Articles

Aristotle's Political Theory: Metaphysics and Physics Meet Ethics and Politics

Aristotle's political theory is the major other of modern political imagination. Unlike the mechanicism of modern political consciousness, Aristotle’s apporach exemplifies the typical organicist understanding of the pre-modern era. In this respect, it is of great importance to separate Aristotle's political theory into its logical and conceptual components both in order to better understand the modern political conception and to see its traditional alternative.

M. Akif KAYAPINAR
Halâsü’l-ümme’den Necâtü’l-ümme’ye -Osmanlı Siyaset Düşüncesinin Süreklilik Arz Eden Meselelerine Dair Birkaç Not-

Kanuni dönemi sadrazamlarından Lutfi Paşa’nın (ö. 1563) Halâsü’l-ümme fî ma‘rifeti’l-e’imme başlıklı risalesi, hilafet için Kureyş kabilesine mensup olma şartını büyük oranda Hanefi fıkıh kitaplarını esas alarak reddetmekte ve Kanuni’nin şahsında Osmanlı sultanlarını meşru halife ilan etmekteydi.

Özgür KAVAK
Patrona İsyanı ve Yeniçeriler: Dört Gözle Beklenen İhtilalin Osmanlı Tahtının Kâbusuna Dönüşmesi

XVII. yüzyılın başından itibaren belli aralıklarla, Osmanlı sultanını hedef alan, tahtın el değiştirmesine sebep olan ihtilal veya isyanlar gerçekleşti. Bahsedilen niteliklere sahip hareketlerden biri olan 1730 Patrona İsyanı, bu makalenin mevzusudur. İsyan; Osmanlı siyasi yapısında var olan muhalefet geleneğini taşıyıp taşımadığı, isyancıların hususi vasıfları ve dayandıkları kesimler, sultanı-iktidarı tehdide getirdiği yeni özellikler bakımlarından incelendi. Yeniçeriliğin siyasi ve toplumsal yapıda muhalefet-iktidar tesisi bakımından temel güç haline gelmesinin kapıkulluktaki dönüşümle bağlantısı kurulmaya çalışıldı. Sultan III. Ahmed ve sadrazamı Damat İbrahim Paşa’nın uzun iktidarının, Osmanlı toplumu ve siyasi hayatında isyan veya ihtilal hareketlerini meşru kılan şartlara sahip olduğundan sebeplerle bağlı olmayan alt sınıf küçük bir asker grubunun öncülüğündeki isyancılar tarafından yıkıldığı tespiti yapıldı.

Abdulkasım Gül
A Critical Review of Secularization Debates: Bringing in the Question of Human Agency and Social Movement Dynamics

This paper critically and comparatively reviews the basic assumptions of two most prominent secularization theories such as the secularization theory and the rational choice theory. Not denying practical values of their conceptual tools, this paper argues that these two theories fell short of providing (1) theoretically and methodologically well-grounded articulations (definitions) of religion and secularity and (2) systematic accounts of the role of social forces (collective action) primarily including social movement dynamics in their sociological studies of secularization.

Zübeyir Nişancı

Book Reviews