Yazarlar

M. Talha ÇİÇEK

1982 yılında Van-Gürpınar’da doğdu. Malatya İmam-Hatip Lisesi’ni ve İnönü Üniver-sitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Siyaset ve Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalı’nda “Şerif Hüseyin İsyanı’nın Türk ve Arap Kimlik İnşa Süreçlerine Etkisinin Analizi” başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. Sabancı Üniversitesi Tarih Bölümü’nde yaptığı “Cemal Pasha’s Governorate in Syria, 1914-1917” başlıklı teziyle 2012’de doktor unvanını aldı.